REGLER FOR BRUG AF ANLÆGGET

Regler for brug af kunststofanlæg i KFUM Parken.


Generelt:


 • Tilskuere skal placere sig bag hegnet når der trænes/spilles.

 • Mad og drikkevarer må ikke med bringes på anlægget.

 • Rygning er ikke tilladt på anlægget.

 • Der må ikke medbringes dyr på anlægget.

 • Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på anlægget.

 • Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas eller lignende på anlægget.

 • Ved lejemålets ophør skal anlægget være ryddet for kegler og bolde og andet medbragt materiale.


Fodboldstøvler:


 • Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper.

 • Støvler og fodtøj skal rengøres inden banen betrædes.

 • Desuden anbefales, at der ikke benyttes flade såler eller høje hæle på kunstgræsset.


Mål og udstyr:


 • Målene må ikke slæbes, da banen herved beskadiges.

 • Mål eller andre genstande skal enten køres på hjul eller bæres.

 • Der er indkøbt 4 specielle hjørneflag til banen. Disse SKAL bruges uden undtagelse. Normale hjørneflag må

 • IKKE bruges! 


Overtræder man ovennævnte regler eller anvender banen uden tilladelse, vil dette medføre umiddelbar bortvisning samt krav om betaling af leje, erstatning, mv.


Den pågældende hold/klub kan af Fredericia KFUM´s Aktivitetscenters bestyrelse idømmes karantæne mod benyttelse af banen.Sportslige Hilsner


Fredericia KFUM´s Aktivitetscenter